Školský rok 2010/2011

 

Zadelenie p. vychovávateliek do oddelení:

 

1. Nygrínová       1. A, 1. C          16/8           24 žiakov

2. Fašungová      1. B, 1. C          14/9           23 žiakov

3. Orosiová V.     2. A, 3. B          17/6           23 žiakov

4. Orosiová J.      2. B, 3. B          14/8           22 žiakov

5. Pernisová        3. A. 4. A          17/4           21 žiakov

6. Hronská           4. A, 4. B          8/15           23 žiakov

 

Školský klub navštevuje v tomto šk. roku 136 žiakov.  

Všetkým želáme popoludnia plné radosti a príjemného relaxu!