Zadelenie p. vychovávateliek do oddelení:

 

1. Orosiová Jana                  1. A                                       

2. Dubravická Katarína        1. B                                                

3. Nygrínová Helena            2. A                                                

4. Pernisová Daniela            2. B                                                

5. Jakubcová Marcela          3. A, B                                            

6. Hronská  Alena                 4. A, 4. B, 3. B   

 

 Mesačný poplatok na činnosť ŠKD je 12 €.