Zadelenie vychovávateliek v šk. roku 2014/2015

I. odd.        1. A, 3. A                      p. Nygrínová Helena                       

II. odd.       1. B, 2. C                      p. Machajdíková Zuzana                

III. odd.      1. C, 2. C                      p. Bc. Kačiová Renáta                   

IV. odd.      1. D, 2. C                      sl. Chichová Nikola              

V. odd.       2. A, 3. C                       p. Bc. Neoveská Martina                

VI. odd.      2. B, 3. C                       p. Orosiová Jana                    

VII. odd.     3. A,B                            p. Pernisová Daniela     

VIII. odd.    4. A,B, 3.C, 5.A,B            p. Hronská Alena