Informácie o organizačnom zabezpečení ŠKD

odd. v triede vychovávateľka spojené triedy zvonček
I. 1.A Bc. Halušková Juliana 1.A/2.B 5
II. 1.B Bc. Chichová Nikola 1.B/2.B 4
III. 1.C Mgr. Dujavová Katarína 1.C/2.D 3
IV. 1.D Orosiová Jana 1.D/2.D 2
V. 2.A Nygrínová Helena 2.A/3.B 1
VI. 2.C Pernisová Daniela 2.C/3.B 7
VII. 3.C Bc. Čverčková Veronika 3.C/3.B 10
VIII. 4.A Machajdíková Zuzana 4.A/3.A 16
IX. 4.B Hronská Alena 4.A/4.B/4.C 9