2016/2017

Vážení rodičia,

v tomto školskom roku budeme mať 10 oddelení ŠKD.

Počet tried je 14. Z toho dôvodu sa budú musieť deti zo 4 tried deliť podľa najmenšieho počtu prihlásených detí v jednotlivých triedach do ostatných oddelení školského klubu.

Pri vyzdvihnutí svojho dieťaťa z klubu, prosím, používajte zvonček. Vyzdvihnutie dieťaťa mobilom nie je z bezpečnostných dôvodov prípustné.

Potrebné informácie sú zverejnené na nástenke ŠKD pri vstupe do školy. Ak máte záujem o doplňujúce informácie, kontaktujte sa s príslušnou pani vychovávateľkou.

Ďakujeme za porozumenie.