2017/2018

     Vážení rodičia,

     v školskom klube budeme mať 11 oddelení. Podľa počtu prihlásených detí do ŠKD v jednotlivých triedach sa v priebehu prvého septembrového týždňa spoločne s pani vychovávateľkami dohodneme, deti z ktorých tried sa budú spájať s ostatnými oddeleniami. Budeme prihliadať na kamarátske vzťahy medzi deťmi, pretože nám záleží na tom, aby sa vaše deti v školskom klube cítili príjemne, boli spokojné a s radosťou klub navštevovali.

     Potrebné informácie máme zverejnené na nástenke ŠKD pri vstupe do školy. Ak máte záujem o doplňujúce informácie, kontaktujte sa s príslušnou pani vychovávateľkou, vychovávateľom.

     Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

 

ŠKD - organizačné zabezpečenie v školskom roku 2017/2018

 

blok školy

Oddel.

vychovávateľka

činnosť v triede

spojené triedy

zvonček

prízemie

VI.

Helena Nygrínová

2.D

2. D, B

1

 

III.

Jana Orosiová

1.D

1. D, A

2

 

II.

Mgr. Katarína Dujavová

1.C

1. C, A

3

 

IV.

Mgr. Veronika Lazárová

2.A

2. A, B

17

1. posch.

I.

Mgr. Jana Baková

1.B

1. B, A

4

 

VIII.

Bc. Adam Kordoš

3.B

3. B, C

5

 

IX.

Zuzana Machajdíková

2.B

3. D, C

6

 

V.

Bc. Juliana Halušková

2.C

2. C, B

7

2. posch.

X.

Mgr. Ladislav Sabo

3.C

4. A, C

8

 

XI.

Alena Hronská

1.A

4. B, C

9

 

VII.

Bc. Veronika Čverčková

3.A

3. A, C

10