Zadelenie vychovávateliek v šk. roku 2013/2014

       
 Trieda Zvonček  Vychovávateľka Sú v  triede
 1. A,   2. A 5  Hrivnáková Martina 1. A
 1. B,   2. A 7  Nygrínová Helena 2. A
 1. C,   2. C 1  Lazárová Veronika 2. C
 1. D,   2. C 2  Orosiová Jana 1. D
 2. A,   2. B 4  Pernisová Daniela 2. B
 3. A,   3. B 10  Zvarová Danuša 3. B
 4. A,   4. B 9  Hronská Alena 4. B
       
Herňa 12    
Po 16.30 1 Všetky oddelenia