Informácie o organizačnom zabezpečení ŠKD

27.09.2015 01:09

odd. v triede  vychovávateľka               spojené triedy  zvonček
 I.       1.A      Bc. Halušková Juliana          1.A/2.B              5

II.       1.B      Bc. CHichová Nikola             1.B/2.B             4

III.      1.C      Mgr. Dujavová Katarína        1.C/2.D             3

IV.      1.D      Orosiová Jana                      1.D/2.D             2

V.       2.A      Nygrínová Helena                 2.A/3.B              1

VI.      2.C      Pernisová Daniela                 2.C/3.B              7

VII.     3.C      Bc. Čverčková Veronika        3.C/3.B             10

VIII.    4.A      Machajdíková Zuzana            4.A/3.A            16

IX.      4.B      Hronská Alena                       4.A/4.B/4.C       9