Organizačné zabezpečenie

 

   V triede Vychovávateľka ŠKD Zvonček  Spojené deti z tried
prízemie  4. D Nygrínová Helena          1  3.D / 4.B
   1. D Orosiová Jana                2  2.A / 3.B
   2. C Pribilová Monika 3  2.C / 3.B
   1. A Mgr.Lazárová Veronika 17  1.A / 1.D
1. posch.  2. B Mgr. Baková Jana 4  2.B / 3.B
   1. C Bc. Halušková Juliana 5  1.C / 1.D
   1. B Hrušovská Zuzana 6  1.B / 1.D
   3. C Hablovičová Henrieta    7  3.C / 4.B,D
2. posch.  2. A Hronská Alena               9  4.A / 4.C / 5.B /  5.C
   4. A Machajdíková Zuzana    10  3.A / 4.D