Vedúca školského klubu detí: 

Alena Hronská

Vychovávateľky:

Mgr. Jana Baková

Mgr. Katarína Dujavová

Bc. Veronika Čverčková

Bc. Juliana Halušková

Bc. Adam Kordoš

Zuzana Machajdíková

Helena Nygrínová

Jana Orosiová

Mgr. Ladislav Sabo

Mgr. Veronika Lazarová