Niečo pre rodičov našich detí

 

Čo môžete urobiť pre dobrý vzťah vychovávateľky a dieťaťa?

     Aby si už od začiatku vytvorilo vaše dieťa dobrý vzťah k svojej vychovávateľke a aby ste si k nej aj vy ako rodičia vybudovali dôveryhodný vzťah, mali by ste mať na pamäti nasledovné:

- Upozornite pani vychovávateľku na osobitosti vášho dieťaťa (napr. na strach, ale aj na záľuby a dispozície, aktuálne problémy v rodine – napr. úmrtie a pod.).

-  Už od začiatku sa s ňou snažte pravidelne zhovárať o tom, ako sa dieťaťu darí, ukážte úprimný záujem o dianie v klube, jej postrehy a názory. Pokiaľ to nie je možné a dieťa chodí samé domov zo školského klubu,  dohodnite si stretnutie i jeho obsah písomne prostredníctvom žiackej knižky alebo slovníčka.

-  Komunikujte otvorene a úprimne.

-  Nezabúdajte na triedne aktívy – je to pre vás nielen príležitosť pozhovárať sa s triednou učiteľkou a vychovávateľkou, ale tiež s ostatnými rodičmi. Možno zistíte, že nielen vaše dieťa má určitý problém . Taktiež môžete „kolektívne“ riešiť alebo nájsť riešenie na niektoré problémy. Zároveň sa dozviete o aktuálnom dianí v školskom klube – pripravované podujatia, akcie, problémy, možnosti ich riešenia a podobne.  

- Podporujte pani vychovávateľku a ponúknite jej v rámci svojich možností svoju pomoc. /darovanie už doma nepotrebných hračiek, spoločenských hier, športového náčinia a pod./

Ak to medzi vaším dieťaťom a vychovávateľkou škrípe...

Čo však robiť, ak spokojnosť vášho dieťaťa s vychovávateľkou rýchlo vychladne? Čo podniknúť, ak dieťa opakuje: Nechcem tam chodiť!“? Možné problémy by ste však nemali riešiť za školáka sami. Nepreberte hnev od dieťaťa a neprivlastňujte si ho. Nemusíte okamžite ani utekať do školy. Najskôr si dieťa vypočujte a pokúste sa chápať, aké pocity ho ovládajú. Nasledujúce rady vám pomôžu podporovať dieťa pri tom, keď sa dostane do problematického vzťahu so svojou vychovávateľkou.

Ak vaše dieťa cíti, že je k nemu jeho vychovávateľka nespravodlivá, môžete spor a problémy zvládnuť nasledovne:

·        Vypočujte si sťažnosti dieťaťa a pátrajte po presných príčinách a okolnostiach konfliktu.

·        Ukážte, že chápete jeho pocity, aj keď s nimi možno nesúhlasíte.

·         Nedržte hneď stranu dieťaťu a vyhnite sa predčasnému prerieknutiu viny – napr. „To nebolo od tvojej vychovávateľky pekné“.

·        O vychovávateľke hovorte vždy s rešpektom, aby k nej dieťa nestratilo úctu.

·        Pri vhodnej príležitosti dieťaťu rozprávajte, čo sa vám na jeho vychovávateľke páči.

·        Pri vážnych ťažkostiach uskutočnite rozhovor v trojici – vy, dieťa a vychovávateľka. Takto možno vyriešiť mnohé problémy a nájsť vhodné kompromisy pre všetky zúčastnené strany.

·        Majte vždy na zreteli, že aj keď má dieťa problémy s vychovávateľkou, musí chodiť do školy. Odchod domov po vyučovaní  problémy nevyrieši.

·         Udržiavajte kontakt s vychovávateľkou skôr, ako sa vyskytne problém. Zúčastňujte sa školského života do tej miery, ako vám to čas umožňuje. Tak sa dajú vyriešiť možné konflikty oveľa lepšie.

Pokojne pochváľte pani vychovávateľku vtedy, ak s deťmi urobila niečo pekné. Povedzte jej, čo sa vám na jej spôsobe vyučovania mimoriadne páči.

     Pani vychovávateľky sú tiež len ľudia a majú svoje silné i slabé stránky. Ale v škole sú profesionálmi a vedia, čo robia. Jedno je však isté: tiež milujú „svoje“ deti a chcú im zo srdca pomáhať, aby bol ich pobyt v školskom klube čo najpríjemnejší.

    A na záver chcem uviesť jeden pekný výrok, ktorý by sme mali mať na pamäti, ak sa nám vyskytnú s "našimi deťmi" určité problémy, či už doma, alebo v škole:

Ak chcete pokaziť životnú dráhu svojich detí, odstráňte im z cesty všetky prekážky.